Bible212. Letopisů1,2

2. Letopisů 1:2

Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů.


Verš v kontexte

1 Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí. 2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů. 3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.

späť na 2. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona.

Evanjelický

2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov,

Ekumenický

2 Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov

Bible21

2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček