Ekumenický2. Kronická1,2

2. Kronická 1:2

Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov


Verš v kontexte

1 Šalamún, syn Dávidov, sa pev­ne ujal svoj­ho kráľov­stva, Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a náram­ne ho zveľadil. 2 Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov 3 a tak sa odo­bral s celým tým zhromaždením na výšinu v Gibeóne. Tam sa na­chádzal Boží stan stretávania, ktorý zhotovil Mojžiš, Hos­podinov služob­ník, na púšti.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona.

Evanjelický

2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov,

Ekumenický

2 Šalamún vy­zval celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov, všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov

Bible21

2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček