Evanjelický2. Kronická1,1

2. Kronická 1:1

Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým.


Verš v kontexte

1 Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým. 2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov, 3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A Šalamún, syn Dávidov, sa po­sil­nil nad svojím kráľov­stvom, a Hos­podin, jeho Bôh, bol s ním a zveličil ho vy­soko.

Evanjelický

1 Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým.

Ekumenický

1 Šalamún, syn Dávidov, sa pev­ne ujal svoj­ho kráľov­stva, Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a náram­ne ho zveľadil.

Bible21

1 Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí.