Evanjelický2. Korintským12,17

2. Korintským 12:17

Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám?


Verš v kontexte

16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás. 17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám? 18 Pop­rosil som Títa a spolu s ním po­slal som onoho brata. Vy­korisťoval vás vari Títos? Či sme ne­pok­račovali v tom is­tom duchu, v tých is­tých šľapajach?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám?

Evanjelický

17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám?

Ekumenický

17 Vari som vás vy­korisťoval pro­stred­níc­tvom nie­koho z tých, ktorých som k vám po­slal?

Bible21

17 Jak asi? Pod­ve­dl jsem vás skrze něko­ho, koho jsem k vám po­slal?