Evanjelický2. Korintským12,16

2. Korintským 12:16

Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás.


Verš v kontexte

15 Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať? 16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás. 17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale nech! Ja som na vás ne­položil bremena; ale súc chyt­rý ľsťou som vás do­stal.-

Evanjelický

16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás.

Ekumenický

16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale keďže som pre­fíkanec, vraj som vás oklamal.

Bible21

16 Bu­diž, nikdy jsem vás ne­zatěžoval. Jako chyt­rák jsem vás prý ale obelstil!