Roháček2. Korintským12,17

2. Korintským 12:17

Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám?


Verš v kontexte

16 Ale nech! Ja som na vás ne­položil bremena; ale súc chyt­rý ľsťou som vás do­stal.- 17 Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám? 18 Prosil som Títa a po­slal s ním toho brata. Či vás azda Títus oškodil? Či sme nechodili v tom is­tom duchu? Či nie v tých is­tých šľapajach?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám?

Evanjelický

17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám?

Ekumenický

17 Vari som vás vy­korisťoval pro­stred­níc­tvom nie­koho z tých, ktorých som k vám po­slal?

Bible21

17 Jak asi? Pod­ve­dl jsem vás skrze něko­ho, koho jsem k vám po­slal?