Bible212. Korintským12,17

2. Korintským 12:17

Jak asi? Pod­ve­dl jsem vás skrze něko­ho, koho jsem k vám po­slal?


Verš v kontexte

16 Bu­diž, nikdy jsem vás ne­zatěžoval. Jako chyt­rák jsem vás prý ale obelstil! 17 Jak asi? Pod­ve­dl jsem vás skrze něko­ho, koho jsem k vám po­slal? 18 Požádal jsem o po­moc Tita a po­slal jsem s ním jedno­ho bra­t­ra. Že by vás pod­ve­dl Ti­tus? Ne­jedna­li jsme ve stejném du­chu? Neš­li jsme ve stejných šlépějích?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Však som vás len ne­oškodil nie­kym z tých, ktorých som bol po­slal k vám?

Evanjelický

17 Či som vás vy­korisťoval nie­ktorým z tých, čo som po­slal k vám?

Ekumenický

17 Vari som vás vy­korisťoval pro­stred­níc­tvom nie­koho z tých, ktorých som k vám po­slal?

Bible21

17 Jak asi? Pod­ve­dl jsem vás skrze něko­ho, koho jsem k vám po­slal?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček