Evanjelický1. Samuelova22,3

1. Samuelova 22:3

Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a po­vedal moáb­skemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a mat­ka ostanú s vami, kým sa nedoz­viem, čo učiní so mnou Boh.


Verš v kontexte

2 Okolo neho sa zhromaždili všet­ci sužovaní, všet­ci za­dlžení a všet­ci za­tr­pk­nutí. Stal sa im vod­com. Bolo s ním asi štyris­to mužov. 3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a po­vedal moáb­skemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a mat­ka ostanú s vami, kým sa nedoz­viem, čo učiní so mnou Boh. 4 Do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa a bývali s ním po všet­ky dni, kým bol Dávid v onej pev­nos­ti.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh.

Evanjelický

3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a po­vedal moáb­skemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a mat­ka ostanú s vami, kým sa nedoz­viem, čo učiní so mnou Boh.

Ekumenický

3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a moáb­skeho kráľa požiadal: Do­voľ, aby môj otec a moja mat­ka zo­stali u vás, kým nezis­tím, ako so mnou naloží Boh.

Bible21

3 Od­tam­tud David ode­šel do moáb­ské Micpy a požádal moáb­ského krále: „­Moh­li by můj otec s mou matkou při­jít k vám, dokud ne­po­znám, jak se mnou Bůh naloží?“