Evanjelický1. Samuelova16,6

1. Samuelova 16:6

Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný!


Verš v kontexte

5 On od­povedal: Po­koj! Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou. Po­svätil aj Izaja a jeho synov a po­volal ich k obeti. 6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný! 7 Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho po­stavy; toh­to som za­vr­hol, lebo ne­pozerám na to, na čo po­zerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hos­podin však hľadí na srd­ce.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný.

Evanjelický

6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný!

Ekumenický

6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný.

Bible21

6 Když přiš­li, uvi­děl Eli­a­ba a ře­kl si: „To jis­tě bude Hos­po­dinův pomazaný.“