Roháček1. Samuelova16,6

1. Samuelova 16:6

A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný.


Verš v kontexte

5 A odpovedal: Po­koj. Prišiel som obetovať Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poj­dete so mnou k obeti. A po­svätil aj Izaiho i jeho synov a po­zval ich k obeti. 6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný. 7 Ale Hos­podin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho pek­nú tvár a na výšku jeho po­stavy, lebo som ho za­vr­hol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pre­tože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hos­podin hľadí na srd­ce.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný.

Evanjelický

6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný!

Ekumenický

6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný.

Bible21

6 Když přiš­li, uvi­děl Eli­a­ba a ře­kl si: „To jis­tě bude Hos­po­dinův pomazaný.“