Ekumenický1. Samuelova16,6

1. Samuelova 16:6

Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný.


Verš v kontexte

5 Od­vetil: Všet­ko je v poriadku. Prinášam obetu Hos­podinovi. Po­sväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Po­tom po­svätil Izaja i jeho synov a po­zval ich k obete s hostinou. 6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný. 7 Hos­podin však po­vedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zo­vňajšok a vy­sokú po­stavu. To nie je ten pravý. Ja ne­posudzujem tak ako človek. Ten si všíma zo­vňajšok, Hos­podin si však všíma srd­ce.

späť na 1. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, po­vedal: Do­zais­ta je pred Hos­podinom jeho po­mazaný.

Evanjelický

6 Keď prišli, uvidel Elíába a po­mys­lel si: Iste pred Hos­podinom stojí Jeho po­mazaný!

Ekumenický

6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, po­mys­lel si: Pred Hos­podinom stojí iste jeho po­mazaný.

Bible21

6 Když přiš­li, uvi­děl Eli­a­ba a ře­kl si: „To jis­tě bude Hos­po­dinův pomazaný.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček