Evanjelický1. Petrov4,14

1. Petrov 4:14

Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.


Verš v kontexte

13 Ale na­koľko sa podieľate na Kris­tových utr­peniach, raduj­te sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. 14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník;

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.

Evanjelický

14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

Ekumenický

14 Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.

Bible21

14 Když ne­sete urážky pro Kri­stovo jméno, blaze vám, ne­boť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.