EkumenickýŽidom3,15

Židom 3:15

Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure.


Verš v kontexte

14 Veď máme účasť na Kris­tovi, prav­da, len ak si za­chováme až do kon­ca také pev­né roz­hod­nutie, aké sme mali na začiat­ku. 15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure. 16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením?

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha!

Evanjelický

15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení -

Ekumenický

15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure.

Bible21

15 Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček