RoháčekŽidom3,15

Židom 3:15

Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha!


Verš v kontexte

14 lebo sme sa stali účast­ník­mi Kris­ta, akže počiatok pod­staty do­držíme pev­ný až do kon­ca. 15 Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha! 16 Lebo nie­ktorí počuli a roz­horčili. Ale nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta skr­ze Mojžiša.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha!

Evanjelický

15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení -

Ekumenický

15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure.

Bible21

15 Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“