EkumenickýŽidom3,16

Židom 3:16

Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením?


Verš v kontexte

15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure. 16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením? 17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo nie­ktorí počuli a roz­horčili. Ale nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom?

Ekumenický

16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením?

Bible21

16 Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mlu­vit – ne­by­li to snad všich­ni, kdo s Mo­jžíšem vy­š­li z Egyp­ta?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček