Bible21Židům3,15

Židům 3:15

Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“


Verš v kontexte

14 Jsme pře­ce Kri­stový­mi spo­lečníky – pokud si tu počá­teční jisto­tu ne­o­chvějně udrží­me až do kon­ce. 15 Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“ 16 Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mlu­vit – ne­by­li to snad všich­ni, kdo s Mo­jžíšem vy­š­li z Egyp­ta?

späť na Židům, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Teda keď je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc ako v tom roz­horčení Boha!

Evanjelický

15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení -

Ekumenický

15 Je po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia ako pri vzbure.

Bible21

15 Jak říká: „Dnes, když ho us­lyší­te mluvit, nebuďte zatvrze­lí jako teh­dy při vzpouře.“

Bible21Židům3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček