EkumenickýŽidom1,4

Židom 1:4

Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.


Verš v kontexte

3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach. 4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil. 5 Veď komu z anjelov Boh po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? Ja budem jeho ot­com a on mi bude synom?

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.

Evanjelický

4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil.

Ekumenický

4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Bible21

4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček