Bible21Židům1,4

Židům 1:4

Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.


Verš v kontexte

3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech. 4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo. 5 Vž­dyť které­mu z an­dělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým“? A znovu: „Já jemu budu ot­ce­ma on mi bude Synem.“

späť na Židům, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.

Evanjelický

4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil.

Ekumenický

4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Bible21

4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.

Bible21Židům1,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček