EkumenickýŽidom1,3

Židom 1:3

On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach.


Verš v kontexte

2 V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach. 4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorý súc od­bles­kom jeho slávy a ob­razom jeho pod­staty a ne­súc všet­ko slovom svojej moci a učiniac si skr­ze samého seba očis­tenie od našich hriechov po­sadil sa po pravici Veličen­stva na výsos­tiach

Evanjelický

3 Ten­to (Syn) ako od­blesk slávy Boha a ob­raz Jeho pod­staty ud­ržuje všet­ko svojím moc­ným slovom a po­sadil sa na pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach, keď (prv) spôsobil očis­tenie od hriechov;

Ekumenický

3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach.

Bible21

3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček