RoháčekŽidom1,4

Židom 1:4

stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.


Verš v kontexte

3 ktorý súc od­bles­kom jeho slávy a ob­razom jeho pod­staty a ne­súc všet­ko slovom svojej moci a učiniac si skr­ze samého seba očis­tenie od našich hriechov po­sadil sa po pravici Veličen­stva na výsos­tiach 4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. 5 Lebo ktorému z an­jelov po­vedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A za­se: Ja mu budem Ot­com, a on mi bude Synom?

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.

Evanjelický

4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil.

Ekumenický

4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Bible21

4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.

RoháčekŽidom1,4