EkumenickýŽidom1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Židom 1:5

Veď komu z anjelov Boh po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? Ja budem jeho ot­com a on mi bude synom?


Verš v kontexte

4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil. 5 Veď komu z anjelov Boh po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? Ja budem jeho ot­com a on mi bude synom? 6 A keď uvádza Pr­vorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všet­ci Boží an­jeli!

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ktorému z an­jelov po­vedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A za­se: Ja mu budem Ot­com, a on mi bude Synom?

Evanjelický

5 Veď kedy ktorému an­jelovi po­vedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A in­de: Ja Mu budem ot­com a On mi bude synom.

Ekumenický

5 Veď komu z anjelov Boh po­vedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? Ja budem jeho ot­com a on mi bude synom?

Bible21

5 Vž­dyť které­mu z an­dělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Ot­cem tvým“? A znovu: „Já jemu budu ot­ce­ma on mi bude Synem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček