EvanjelickýŽidom1,4

Židom 1:4

o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil.


Verš v kontexte

3 Ten­to (Syn) ako od­blesk slávy Boha a ob­raz Jeho pod­staty ud­ržuje všet­ko svojím moc­ným slovom a po­sadil sa na pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach, keď (prv) spôsobil očis­tenie od hriechov; 4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil. 5 Veď kedy ktorému an­jelovi po­vedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A in­de: Ja Mu budem ot­com a On mi bude synom.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 stanúc sa o toľko výtečnejším od an­jelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni.

Evanjelický

4 o toľko je dôs­toj­nejší ako an­jeli, o koľko ich pre­vyšuje menom, ktoré zdedil.

Ekumenický

4 Stal sa o toľko dôs­toj­nejším ako an­jeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Bible21

4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.