EkumenickýŽalmy9,19

Žalmy 9:19

Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.


Verš v kontexte

18 Do ríše mŕt­vych sa pre­pad­nú bez­božníci, všet­ci po­hania, ktorí za­búdajú na Boha. (kaf)
19 Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.
20 Po­vs­taň, Hos­podin, nech sa človek ne­vys­tatuje, nech sú po­hania súdení pred tvojou tvárou.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.

Evanjelický

19 Lebo nie navždy bude za­bud­nutý chudob­ný, a nádej bied­nych naveky nez­hynie.

Ekumenický

19 Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.

Bible21

19 Ubožák ale ne­bu­de za­po­menut navždy, naděje ponížených ne­zhyne navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček