EkumenickýŽalmy89,12

Žalmy 89:12

Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.


Verš v kontexte

11 Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.
12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.
13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

12 Tvoje sú nebesia, a ovšem je tvoja i celá zem, okruh sveta a jeho náp­lň; ty si ich založil.

Evanjelický

12 Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náp­lň; Ty si ich založil;

Ekumenický

12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.

Bible21

12 Nebe i země to­bě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi za­ložil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček