EkumenickýŽalmy89,13

Žalmy 89:13

Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.


Verš v kontexte

12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.
13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.
14 Máš moc­né rameno, sil­ná je tvoja ruka, po­z­dvi­hnutá tvoja pravica.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

13 Ty si stvoril sever i juh. Tábor a Her­mon plesajú v tvojom mene.

Evanjelický

13 sever i juh Ty si stvoril, Tábor i Cher­món Tvoj­mu menu plesajú.

Ekumenický

13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.

Bible21

13 Se­ver i jih – stvořil jsi obojí, Tábor i Her­mon v tvém jménu jásají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček