EkumenickýŽalmy89,11

Žalmy 89:11

Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.


Verš v kontexte

10 Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.
11 Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.
12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všet­ko, čo je na ňom.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

11 Ty si ro­zdr­til Rahaba jako za­bitého; ramenom svojej sily si rozp­týlil svojich ne­priateľov.

Evanjelický

11 Ty si rozm­liaždil Rahaba ako za­bitého, sil­ným ramenom rozp­rášil si svojich ne­priateľov.

Ekumenický

11 Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.

Bible21

11 Ty jsi net­vo­ra jak mrt­vo­lu rozdrtil, svou mo­cnou paží jsi soky roz­ptý­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček