EkumenickýŽalmy74,8

Žalmy 74:8

Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.


Verš v kontexte

7 Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.
8 Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.
9 Svoje znaky už ne­vidíme, nieto už proroka; ni­kto z nás ne­vie, do­kedy.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

8 Hovoria vo svojom srd­ci: Vy­hub­me ich všet­kých do­ved­na! Popálili všet­ky shromaždištia sil­ného Boha v zemi.

Evanjelický

8 Hovorili si v srd­ci: Pod­maňme si ich ú­pl­ne! Spálili všet­ky zhromaždis­ká Božie v krajine.

Ekumenický

8 Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.

Bible21

8 V srd­ci si řek­li: „Znič­me je úplně!“ Všechny Boží stánky vy­pá­li­li ze země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček