RoháčekŽalmy74,8

Žalmy 74:8

Hovoria vo svojom srd­ci: Vy­hub­me ich všet­kých do­ved­na! Popálili všet­ky shromaždištia sil­ného Boha v zemi.


Verš v kontexte

7 Pod­pálili tvoju svätyňu; z­rútiac ho na zem poškvr­nili príbytok tvoj­ho mena.
8 Hovoria vo svojom srd­ci: Vy­hub­me ich všet­kých do­ved­na! Popálili všet­ky shromaždištia sil­ného Boha v zemi.
9 Ne­vidíme svojich od­znakov; už nieto proroka, ani nieto medzi nami toho, kto by vedel, do­kedy to bude trvať.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

8 Hovoria vo svojom srd­ci: Vy­hub­me ich všet­kých do­ved­na! Popálili všet­ky shromaždištia sil­ného Boha v zemi.

Evanjelický

8 Hovorili si v srd­ci: Pod­maňme si ich ú­pl­ne! Spálili všet­ky zhromaždis­ká Božie v krajine.

Ekumenický

8 Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.

Bible21

8 V srd­ci si řek­li: „Znič­me je úplně!“ Všechny Boží stánky vy­pá­li­li ze země.