EkumenickýŽalmy74,7

Žalmy 74:7

Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.


Verš v kontexte

6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.
7 Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.
8 Mys­leli si: Vy­hubíme ich ú­pl­ne! Vy­pálili všet­ky Božie zhromaždis­ká v krajine.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

7 Pod­pálili tvoju svätyňu; z­rútiac ho na zem poškvr­nili príbytok tvoj­ho mena.

Evanjelický

7 Svätyňu Tvoju pod­pálili, až po zem znes­vätili príbytok Tvoj­ho mena.

Ekumenický

7 Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.

Bible21

7 Do základů vy­pá­li­li tvo­ji svatyni, příbytek tvého jmé­na zprzni­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček