EkumenickýŽalmy39,1

Žalmy 39:1

Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.
2 Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.
3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Pre Jedutúna. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček