EkumenickýŽalmy39,2

Žalmy 39:2

Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.


Verš v kontexte

1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.
2 Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.
3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­vedal som: Budem po­zorovať na svoje ces­ty, aby som ne­zhrešil svojím jazykom; budem strážiť svoje ús­ta, aby maly úz­du, do­kiaľ bude predo mnou bez­božný.

Evanjelický

2 Po­vedal som: Po­zor dám na svoje ces­ty, aby som ne­zhrešil jazykom; na uzde si chcem držať jazyk, do­kiaľ je bez­božník predo mnou!

Ekumenický

2 Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.

Bible21

2 Ře­kl jsem: „Dám si po­zor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uz­dě svo­je ús­ta podržím, dokud je se mnou ničemník.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček