EvanjelickýŽalmy39,1

Žalmy 39:1

Pre hudob­ný pred­nes. Pre Jedutúna. Žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes. Pre Jedutúna. Žalm Dávidov.
2 Po­vedal som: Po­zor dám na svoje ces­ty, aby som ne­zhrešil jazykom; na uzde si chcem držať jazyk, do­kiaľ je bez­božník predo mnou!
3 Onemel som a za­tíchol, za­mĺkol som ned­bajúc na výhody, ale moja bolesť sa roz­jat­rila.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Pre Jedutúna. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davi­dův.