EkumenickýŽalmy39,3

Žalmy 39:3

Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.


Verš v kontexte

2 Po­vedal som: Dám po­zor na svoje správanie, aby som ne­zhrešil jazykom. Budem držať ús­ta na uzde, kým je bez­božník pri mne.
3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.
4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak som ne­vydal hlasu jako ne­mý a mlčal som viac, než bolo dob­re. Ale moja bolesť sa búrila.

Evanjelický

3 Onemel som a za­tíchol, za­mĺkol som ned­bajúc na výhody, ale moja bolesť sa roz­jat­rila.

Ekumenický

3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.

Bible21

3 Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bo­lest však jen ji­třil jsem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček