RoháčekŽalmy39,1

Žalmy 39:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov.
2 Po­vedal som: Budem po­zorovať na svoje ces­ty, aby som ne­zhrešil svojím jazykom; budem strážiť svoje ús­ta, aby maly úz­du, do­kiaľ bude predo mnou bez­božný.
3 A tak som ne­vydal hlasu jako ne­mý a mlčal som viac, než bolo dob­re. Ale moja bolesť sa búrila.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru, Jedutúnovi. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Pre Jedutúna. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davi­dův.