RoháčekŽalmy28,2

Žalmy 28:2

Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Na teba, Hos­podine, volám moja skalo! Ne­mlč, od­vrátený odo mňa, aby sa ne­stalo, že by si sa mi ne­oz­val, a ja by som bol podob­ný tým, ktorí so­stupujú do jamy.
2 Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.
3 Nezach­váť ma a neodvleč s bez­božnými a s tými, ktorí robia ne­právosť, ktorí hovoria o pokoji so svojimi blížnymi, kým je v ich srd­ci zlo.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.

Evanjelický

2 Počuj hlas môj­ho úpenia, keď volám k Tebe o po­moc, keď dvíham ruky k veľs­vätyni Tvoj­ho chrámu!

Ekumenický

2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.

Bible21

2 Vy­s­lyš mé pros­by, když k to­bě volám, když ruce zvedám k tvé nej­světější sva­ty­ni!