EkumenickýŽalmy144,14

Žalmy 144:14

náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.


Verš v kontexte

13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,
14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.
15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

14 Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.

Evanjelický

14 Náš dobytok nech je plod­ný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach!

Ekumenický

14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.

Bible21

14 Náš do­by­tek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpá­dy ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček