RoháčekŽalmy144,14

Žalmy 144:14

Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.


Verš v kontexte

13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.
14 Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.
15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

14 Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.

Evanjelický

14 Náš dobytok nech je plod­ný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach!

Ekumenický

14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.

Bible21

14 Náš do­by­tek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpá­dy ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích.