EkumenickýŽalmy144,13

Žalmy 144:13

Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,


Verš v kontexte

12 Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.
13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,
14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.

Evanjelický

13 Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.

Ekumenický

13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,

Bible21

13 Naše spižír­ny ať plné jsou, ať oplývají veške­rou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pas­t­vi­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček