EkumenickýŽalmy144,15

Žalmy 144:15

Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!


Verš v kontexte

13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,
14 náš dobytok nech je plod­ný. Nech nás ne­pos­tih­ne nešťas­tie ani od­vlečenie, ani žalost­ný nárek na uliciach.
15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!

Evanjelický

15 Blaho­slavený je ľud, ktorému sa tak­to vedie. Blaho­slavený je ľud, ktorému Bohom je Hos­podin!

Ekumenický

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

Bible21

15 Blaze li­du, jenž toto zakouší, blaze li­du, je­hož Bůh je Hos­po­din!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček