EkumenickýŽalmy144,12

Žalmy 144:12

Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.


Verš v kontexte

11 za­chráň ma a vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov, ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.
12 Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.
13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

12 aby boli naši synovia ako ras­túce štepy podarené vo svojej mlados­ti, naše dcéry jako uhol­né stĺpy, k­rás­ne tesané, vzoru chrámu;

Evanjelický

12 Nech sú synovia naši vo svojej mlados­ti ako pes­tované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom.

Ekumenický

12 Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.

Bible21

12 Naši synové ať jsou ve svém mládíjak sazenice zdárně rostoucí; naše dce­ry ať jsou jako slou­pystav­bu paláce zdobící.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček