RoháčekŽalmy144,13

Žalmy 144:13

aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.


Verš v kontexte

12 aby boli naši synovia ako ras­túce štepy podarené vo svojej mlados­ti, naše dcéry jako uhol­né stĺpy, k­rás­ne tesané, vzoru chrámu;
13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.
14 Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.

Evanjelický

13 Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.

Ekumenický

13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,

Bible21

13 Naše spižír­ny ať plné jsou, ať oplývají veške­rou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pas­t­vi­ny.