EvanjelickýŽalmy144,13

Žalmy 144:13

Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.


Verš v kontexte

12 Nech sú synovia naši vo svojej mlados­ti ako pes­tované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom.
13 Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.
14 Náš dobytok nech je plod­ný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.

Evanjelický

13 Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.

Ekumenický

13 Naše sýp­ky nech sú pl­né, nech dávajú hoj­nosť všet­kého. Našich oviec nech sú na tisíce, na desaťtisíce na našich pasien­koch,

Bible21

13 Naše spižír­ny ať plné jsou, ať oplývají veške­rou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pas­t­vi­ny.