EkumenickýZachariáš14,15

Zachariáš 14:15

A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.


Verš v kontexte

14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Na­hromadí sa bohat­stvo všet­kých okolitých národov: zlato, strieb­ro a šat­stvo v nesmiernom množs­tve. 15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá. 16 No všet­ci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiah­li proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa po­klonili kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov a svätili sláv­nosť stán­kov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.

Evanjelický

15 Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch.

Ekumenický

15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.

Bible21

15 Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček