EkumenickýZachariáš14,14

Zachariáš 14:14

Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Na­hromadí sa bohat­stvo všet­kých okolitých národov: zlato, strieb­ro a šat­stvo v nesmiernom množs­tve.


Verš v kontexte

13 V ten deň zošle na nich Hos­podin veľký zmätok: jeden sc­hmat­ne ruku druhého a jeho ruka sa ob­ráti proti ne­mu. 14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Na­hromadí sa bohat­stvo všet­kých okolitých národov: zlato, strieb­ro a šat­stvo v nesmiernom množs­tve. 15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 A bude i Júda bojovať proti Jeruzalemu, a shromaždené bude imanie všet­kých národov na­okolo, zlato a strieb­ro a rúcha, veľmi mnoho.

Evanjelický

14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Bude na­hromadené bohat­stvo všet­kých okolitých národov, zlato a strieb­ro a veľmi mnoho šat­stva.

Ekumenický

14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Na­hromadí sa bohat­stvo všet­kých okolitých národov: zlato, strieb­ro a šat­stvo v nesmiernom množs­tve.

Bible21

14 (Také Juda bude bo­jovat v Je­ruzalémě. Na­shro­máždí se bo­hatství všech národů v oko­lí, zla­to, stříbro a ša­ty v ne­pře­berném množství.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček