RoháčekZachariáš14,15

Zachariáš 14:15

A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.


Verš v kontexte

14 A bude i Júda bojovať proti Jeruzalemu, a shromaždené bude imanie všet­kých národov na­okolo, zlato a strieb­ro a rúcha, veľmi mnoho. 15 A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana. 16 A stane sa, že každý, kto po­zos­tane zo všet­kých tých národov, ktoré prij­dú proti Jeruzalemu, bude pri­chádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Hos­podinovi Zá­stupov a aby slávil sláv­nosť stánov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.

Evanjelický

15 Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch.

Ekumenický

15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.

Bible21

15 Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech.