Bible21Zachariáš14,15

Zachariáš 14:15

Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech.


Verš v kontexte

14 (Také Juda bude bo­jovat v Je­ruzalémě. Na­shro­máždí se bo­hatství všech národů v oko­lí, zla­to, stříbro a ša­ty v ne­pře­berném množství.) 15 Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech. 16 Všich­ni, kdo po­zůstanou ze všech těch národů, které při­táh­ly pro­ti Je­ruzalé­mu, pak bu­dou každo­ročně putovat, aby se klaně­li Krá­li, Hos­po­di­nu zástupů, a slavi­li Svá­tek stánků.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.

Evanjelický

15 Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch.

Ekumenický

15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.

Bible21

15 Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček