EkumenickýZachariáš14,13

Zachariáš 14:13

V ten deň zošle na nich Hos­podin veľký zmätok: jeden sc­hmat­ne ruku druhého a jeho ruka sa ob­ráti proti ne­mu.


Verš v kontexte

12 Toto bude rana, ktorou Hos­podin ud­rie všet­ky národy, čo bojovali proti Jeruzalemu: bude sa im roz­kladať telo, hoci budú stáť na nohách, oči im vy­hnijú v jamkách a jazyk im zhnije v ústach. 13 V ten deň zošle na nich Hos­podin veľký zmätok: jeden sc­hmat­ne ruku druhého a jeho ruka sa ob­ráti proti ne­mu. 14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Na­hromadí sa bohat­stvo všet­kých okolitých národov: zlato, strieb­ro a šat­stvo v nesmiernom množs­tve.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa toho dňa, že bude veľký zmätok Hos­podinov medzi nimi, a chopia každý ruku svoj­ho druha, a jeho ruka sa po­z­dvih­ne proti ruke jeho druha.

Evanjelický

13 V ten deň za­vlád­ne medzi nimi veľký zmätok od Hos­podina, tak že jeden druhého chytia za ruku a ruka jed­ného siah­ne na ruku druhého.

Ekumenický

13 V ten deň zošle na nich Hos­podin veľký zmätok: jeden sc­hmat­ne ruku druhého a jeho ruka sa ob­ráti proti ne­mu.

Bible21

13 V onen den mezi ně Hos­po­din pošle hroz­ný zma­tek; je­den druhého chytí za ruce a ob­rátí ruce pro­ti sobě navzájem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček