EkumenickýZachariáš1,15

Zachariáš 1:15

a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.


Verš v kontexte

14 Nato mi an­jel, ktorý so mnou hovoril, po­vedal: Ohlasuj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému.

Evanjelický

15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo.

Ekumenický

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.

Bible21

15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček