EvanjelickýZachariáš1,15

Zachariáš 1:15

ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo.


Verš v kontexte

14 Vtedy mi po­vedal an­jel, ktorý hovoril so mnou: Zves­tuj! Tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Veľmi hor­lím za Jeruzalem a Si­on, 15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo. 16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Ob­rátim sa s milo­sr­den­stvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom za­budovaný - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a meracia šnúra bude vy­tia­hnutá nad Jeruzalemom.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému.

Evanjelický

15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo.

Ekumenický

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.

Bible21

15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li.