RoháčekZachariáš1,15

Zachariáš 1:15

a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému.


Verš v kontexte

14 Vtedy mi od­povedal an­jel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Žiar­lim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiar­livosťou 15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Na­vrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj dom bude vy­stavený v ňom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a mer­ná šnúra bude roz­tia­hnutá na Jeruzalem.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému.

Evanjelický

15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo.

Ekumenický

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.

Bible21

15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li.